Д-р Мадлена Бояджиева провери докъде са стигнали ремонтните дейности на ключови обекти в Тетевен

Реклама

През изминалата седмица кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, направи инспекция на ремонтните дейности на ключови обекти в града. Заедно със зам.-кмета – Тони Стоев и началника на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“ – Михаил Куманов, д-р Бояджиева направи обиколка на ул. „Отец Паисий“ в кв. Полатен, продължението на ул. „Иван Вазов“ и пл. „Първи Ноември“, ул. „Иван Фурнаджиев“ и моста към кв. Пеновото.

От инспекцията стана ясно, че по проект: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен от ОТ 315 до ОТ 313 и оформяне на паркинг на площад „Първи ноември“, активно се работи по изграждане на паркинга, като са извършени и подготвителни дейности по изграждане на пешеходната зона по ул. „Иван Вазов“.

На ул. „Отец Паисий“ се поставят тротоари и бордюри, след което ще се пристъпи към полагане на трошено-каменна настилка и асфалт.

Реклама

По ул. „Иван Фурнаджиев“ е изградено уличното трасе, като в момента се изчаква бетона да набере якост, за да се продължи с последващи ремонтни дейности, а това се очаква да се случи в най-кратки срокове.

На мостовото съоръжение в кв. Пеновото се правят тротоарните блокове и осветлението. Предстои да започнат дейности по асфалтиране, пускане на автомобилно движение и монтиране на нов парапет.

Д-р Бояджиева отбеляза, че Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2021 г., след направена актуализация, е на обща стойност 11 039 375 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5 363 992 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5 675 383 лв. Тя подчерта, че средствата предвидени за град Тетевен са в размер на 3 037 079 лв.

Реклама