Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен

Реклама

На 08.04.2019 г. /08:45 – 12:00 ч./ – Български Извор: Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Раковски, Демокрация, Иван Вазов, Извора, Кокиче, местност Роденец, Странджа, Черно Море, Юрий А. Гагарин

На 08.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Български Извор: Вит, Демокрация, Дунав, Иван Вазов, Извора, Панайот Волов, Пирин, Стара Планина, Тракия

На 09.04.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Български Извор: 112005, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Бенковски, махала Солун, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Райна Княгина, Хемус

Реклама

На 09.04.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Тетевен: Вит, Кап. Петко Войвода, махала Моновци, Отец Паисий, Павел Лалов, Полатен, Стария Мост, Страхил Войвода, Трите Езера, Янко Сакъзов

На 09.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Български Извор: Бузлуджа, Васил Левски, Демокрация, Здравец, Иван Вазов, Отец Паисий, Христо Ботев

На 10.04.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Български Извор: 110001 Екатте 07357, Баба Тонка, Бузлуджа, Демокрация, махала Солун, Райна Княгина, Рила, Родопа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 10.04.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Малка Желязна: махала Байовене

На 10.04.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Гложене, Общ. Тетевен: Илия Пандурски, Йото Диков, Йото Николов Врачев, Йото Нинов, Камен Лисец, Кара Георги, Люляк, Нено Йотов Краев, Никола Милчев

На 10.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Български Извор: 151001, Демокрация, Филип-Тотю, Христо Ботев, Шипка

На 11.04.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Български Извор: махала Боаза, местност Боаза

На 11.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Тетевен: Гугуновото, махала Свидово, махала Скрибътна, местност Глотното, местност Гугуновото, местност Пладнището, местност Преграда, местност Просеченик, местност Скрибътна, Свидово

На 12.04.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Голям Извор, Общ. Тетевен: махала Жидевица

На 12.04.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Оселна, Общ. Етрополе

На 12.04.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Голям Извор, Общ. Тетевен: 15758. 504. 7, Голямо Усое, махала Криви Дол

Реклама