Кметът на Тетевен продължава своята обиколка по населените места в общината

Реклама

На 6 април д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, представи Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. в Голям извор. Заедно с кмета на селото и зам.-кметовете Борис Врабевски и Свилен Русинов, те обсъдиха множество въпроси, касаещи местното население.

Освен случилото се през 2018 г. в селото, акцент в срещата бе реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа с дължина над 7 км., финансирана от МРРБ на стойност 1 650 000.00 лв. без ДДС, която се извършва на два етапа. Друг дискутиран въпрос бе предстоящият ремонт на общинския път, минаващ през селото, с дължина 15 км. Той е по проект ,,Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път – /I-3/ ,,Ябланица – Джурово“, община Тетевен“ по Програма за развитие на селските райони и е на стойност на над 6 млн. лв. Предвидените дейности по проекта са: рехабилитация на пътя, изграждане на защитни тръби и шахти, на тротоари и бордюри и рехабилитация на съществуващи такива и др.

Д-р Бояджиева обясни и за нанесените щети от наводнението през 2018 г. Обектите на територията на село Голям извор са два. Изготвени са проекти за възстановяване на мост и настилка на ул. ,,Голямо усое“ и възстановяване на улично платно в мах. Кривина. Тя добави още, че общинското ръководство е подало проекти, заедно с искане за финансиране за тези дейности в Междуведомствената комисия.

Реклама

През изминалата година средствата, които са вложени в селото са над 480 хил. лв. за основни ремонти на улици, реконструкция на водопроводната мрежа и др., а за текущи ремонти – 7 хил. лв. за ремонти също на улици.

През 2019 г. в инвестиционната програма са предвидени средства в размер на 870 хил. лв. за основен ремонт на улици, възстановяване на подпорни стени, продължаващата реконструкция на водопровода и др. Бюджетът на кметството за 2019 г. е в размер на близо 83 хил. лв.

Получи се ползотворна дискусия с присъстващите, които споделиха с кмета на Общината – какво ги тревожи, какво искат да се промени и къде са основните проблеми в селото.

Реклама