Областната комисия по транспорт прие решение за закриване на нерентабилните автобусни линии

Реклама

Нерентабилните автобусни линии, част от републиканската и областната транспортна схема и от общинските транспортни схеми, да бъдат закрити, реши днес Областната комисия по транспорт. Заседанието й бе водено от председателя на Комисията Милко Недялков, зам.-областен управител, а предложенията на общините за закриването или промяната на маршрутните разписания систематизира секретарят Христо Троански, експерт в областната администрация.

Четири общини предлагат изменения по републиканската транспортна схема. Приета бе промяната на община Летница в маршрутното разписание по линията Плевен – Летница – часът на тръгване от Плевен да бъде 6:35 и от Летница 7:30. Преписката по това е окомплектована, получено е съгласие от община Пордим, но е отрицателно становището на община Плевен и областна администрация – Плевен. В момента превозвачът провежда процедура по доказване на транспортната необходимост.

Закриват се пет маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по искане на община Луковит – по линията Луковит – Ловеч – Луковит (не се изпълнява), и поради отпадната необходимост и липса на пътникопоток – две по линията Бежаново – Беглеж – Бежаново, по линията Луковит – Плевен и Луковит – Ракита. Община Тетевен закрива автобусната линия Плевен – Глогово, която не се изпълнява поради липса на пътници. Община Троян закрива линията Плевен – Ловеч – Троян – седем връзки дневно има между двата града, а и е добра свързаността между Ловеч и Плевен. Прието бе предложението линията да премине от републиканската в областната транспортна схема, като тръгването от Троян за Ловеч да става в 7 ч., за да може да се използва от пътуващи ученици и работещи, и курсът да бъде еднопосочен. Закриват се и двете маршрутни разписания по линията Врабево – Ловеч – София. Първоначалното предложение така наречената студентска линия Троян – Велико Търново (изпълнявана в петък и неделя) да бъде променена от целогодишна в сезонна бе променено по време на заседанието на Комисията и се реши тя да отпадне изцяло, тъй като пътникопотокът е чувствително намалял.

Реклама

От областната транспортна схема по предложение на община Ловеч се закрива линията Ловеч – Кирчево – Галата, която поради липса на превозвач не се изпълнява от 2016 г. По предложение на община Луковит отпадат четири маршрутни разписания по направленията Луковит – Ябланица – Луковит поради големия брой автобуси, преминаващи през Ябланица, Луковит – Златна Панега – Луковит (циментовият завод е със собствен транспорт) и Луковит – Ловеч – Луковит, която не се ползва от учениците, за които е била разкрита. Община Тетевен променя три маршрутни разписания по направление Тетевен – Ябланица – Голям извор, те преминават в общинската транспортна схема, като отпада крайна спирка Ябланица.

Без промени остават общинските транспортни схеми в Тетевен и Угърчин, общините Ябланица и Летница нямат такива схеми, община Ловеч сега провежда процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на превози по общинската транспортна схема, община Троян предстои да свика общинската комисия по транспорт и да внесе за обсъждане и утвърждаване в общинския съвет нова общинска транспортна схема. В община Луковит отпадат три маршрута – Луковит – Карлуково, Луковит – Дъбен и Луковит – Бежаново – Луковит.

Милко Недялков поиска, след като бъдат утвърдени общинските транспортни схеми, да бъдат изпратени в областната администрация, за да се облекчи работата на контролните органи и се повиши информираността на гражданите. Предстои разписване от областния управител на всички актуализирани маршрутни разписания и актуализиране на областната транспортна схема, както и публикуването й на интернет страницата на областната администрация. Промените в републиканската транспортна схема ще бъдат изпратени на „Автомобилна администрация“ за съгласуване и сведение.

Реклама