Ученици от град Тетевен посетиха Националния музей „Земята и хората“ в гр. София

Реклама

На 5 октомври 30 ученици от НПГГСД „Сава Младенов“ и ПГ по СЕУ гр. Тетевен посетиха Националният музей „Земята и хората“ – гр. София. Събитието бе във връзка със Годишен план за младежта на Община Тетевен и Стратегическа цел 1: „Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината“.

Учениците разгледаха експозиции от гигантски кристали, минерали, скъпоценни и декоративни камъни, свързани с минералогията, кристалографията и геологията. Младежите останаха очаровани от възможността да се докоснат до тези интересни природни богатства и да научат имената им и техните свойства.

Националният музей „Земята и хората”- София е държавен културен институт с национално значение. Извършва общонационални функции по издирване, придобиване, изучаване, опазване и представяне на минералите и минералните ресурси, като важна част от националното природно наследство. Участва в провеждането на държавната политика по изучаване и опазване на културното наследство, съвместно с компетентните държавни и общински органи. Осъществява методическа и друга помощ на музеите от националната музейна мрежа.

Реклама

Реклама