Поздравителен адрес от д-р Мадлена Бояджиева по случай Деня на българската община

Реклама

Уважаеми общински съветници, кметове на кметства, служители на общинската администрация,

На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община. През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат това решение, водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.

Датата не е случайна. На този ден, през 1882 г., в брой на Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление“, който за първи път регламентира дейностите и устройството на местните органи на държавната власт в Княжество България.

Реклама

По този повод приемете моите най-сърдечни поздравления. Ние, работещите в структурата на местното самоуправление, носим отговорността за развитие на местните секторни политики. Наше призвание е да превърнем община Тетевен в по – добро място за живеене, отдих и туризъм. Убедена съм, че няма да спрем да се развиваме и подобряваме, защото всички ние, работещи за и в полза на хората, осъзнаваме нашата висока отговорност.

Смятам, че и занапред местната администрация ще продължи да бъде все така близо до хората, пример за добро управление и коректен партньор на бизнеса. Нека постигнатите безспорни резултати ни мотивират да реализираме с работата си още по-смели проекти и да се справяме с още по-големи предизвикателства в полза на обществото и по-доброто бъдеще на община Тетевен.

Вярвам, че усилията на всички нас ще намерят достойна оценка в очите на гражданите на нашата община, които помнят и признават направеното.

Желая на всички, които изграждат авторитета на местното самоуправление – здраве, професионализъм и нестихваща енергия за по – добри резултати в полза на хората!

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

Реклама