От СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен публикуваха график за присъственото обучение на учениците от утре

Реклама

Поради достигната заболеваемост между 500 и 750 на 100 000 души население за Община Тетевен от утре, 21 октомври, в СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен, присъственото обучение ще се осъществява при следния график:

  • За периода 21 октомври – 29 октомври включително присъствено ще се обучават учениците от 7, 8, 10 и 12 клас, а учениците от 5, 6, 9 и 11 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.
  • За периода от 02.11.2021 до 05.11.2021 г. включително присъствено ще се обучават учениците от 5, 6, 9 и 11 клас, а учениците от 7, 8, 10 и 12 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.

Седмичното разписание се запазва. Учебните часове за учениците от 5 и 6 клас в електронна среда са по 30 мин. В електронния дневник на Школо е отразено дневното разписание на учебните часове за учениците в прогимназиален етап в електронна среда.

От учебното заведение отправят молба към всички ученици, които от утре преминават към обучение в електронна среда – да проверят настройките и готовността на устройствата, от които работят в платформата Microsoft Teams и при проблем да сигнализират на класния си ръководител. Начало на учебните занятия за всички е 08.00 часа.

Реклама

Очакваме учениците от 7, 8, 10 и 12 клас утре присъствено на училище. Учениците от 10 а клас ще учат в кабинет №12, а учениците от 12 а клас ще учат в кабинет №13, се посочва още в съобщението.

Реклама