Завършиха основните ремонтни дейности на моста в кв. Пеновото

Реклама

Завършиха основните ремонтни дейности на моста в кв. Пеновото, а съоръжението бе отворено за автомобилно движение в началото на октомври.

Мостът е строен през 70 години, като чак сега бе извършен първият му значителен ремонт. В процеса на работа бе установено, че част от пътната плоча е силно компрометирана и опасна за преминаващите, но този дефект не влияе на цялата носеща способност на мостовото съоръжение. Това обстоятелство наложи допълнителни дейности по отстраняване на дефектния участък и възстановяване на пътната плоча, която се явява елемент на носещата конструкция на моста.

Също така бяха извършени дейности по подмяна на бетоновата замазка, положи се нова асфалтова настилка, бяха поставени нови тротоарни блокове и парапети. Предстои да бъде поставено осветление и с него да приключи цялостното реновиране на моста.

Реклама

Реклама