Николай Витанов е сред новоизбраните академици в БАН

Реклама

На 25 октомври Събранието на академиците в БАН избра четирима нови членове в областта на природоматематическите науки. Сред тях бе и тетевенецът Николай Витанов:

Отделение по природоматематически науки

Направление „Физически науки“: Академик Николай Витанов Витанов

Реклама

Роден е през 1964 г., водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантови системи. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. В момента е заместник-ректор по научната и проектната дейност на Софийския университет. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.


Отделение по природоматематически науки

Направление „Математическите науки“: Академик Олег Кръстев Мушкаров

Роден е през 1951 г., математик на световно равнище, с научни приноси в такива модерни области като диференциалната геометрия, многомерния комплексен анализ и математическата физика, които са високо ценени в света. Със значим принос в издигането на равнището на извънкласната работа по математика с талантливи ученици в България и в чужбина. Работи в Института по математика и информатика на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.


Отделение по природоматематически науки

Направление „Химически науки“: Академик Николай Денков Денков

Роден е през 1962 г., световноизвестен учен в областта на химията – колоидно-дисперсни системи и техните приложения в индустрията и бита. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“- Факултет по химия и фармация. През 2018 г. е избран за член-кореспондент на БАН.


Отделение  по природоматематически науки

Направление „Химически науки“: Академик Константин Иванов Хаджииванов

Роден е през 1958 г., световнопризнат учен в областта на химията на повърхностите, която е в основата на важни процеси като адсорбция и катализ. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Института по обща и неорганична химия на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Реклама