Модерна система за видео наблюдение ще следи за реда в гр. Тетевен

Реклама

През изминалите месеци в гр. Тетевен бе изградена съвременна и модерна система за видео наблюдение с оптично трасе. Тя включва 49 камери, разположени на възлови места. Две от камерите се намират на входа и изхода на града и имат функцията да записват регистрационните табели на автомобилите. Останалите устройства са монтирани на ключови точки като централната градска част, пешеходни зони, кръстовища и други публични площи. Камерите са с разделителна способност, осигуряваща високо качество на изображението.

Сигурността на гражданите е сред ключовите приоритети в нашата работа и считам че новата система за видеонаблюдение ще осигури по-високо ниво на защита и превенция на престъпленията и ще има важна роля за разкриване на престъпления, при случаи на пътно-транспортни произшествия, за противодействие на престъпността, за опазване на обществения ред и сигурност, каза кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя допълни, че през следващата година системата ще бъде надградена с допълнителни камери, за да обхване още по-голяма част от града.

Реклама