Завърши ремонтът на улица „Отец Паисий“ в кв. Полатен

Реклама

Приключи работата по един от основните инфраструктурни обекти в община Тетевен през настоящата година – основният ремонт на ул. „Отец Паисий“ в кв. Полатен.

Улицата е с дължина 648 м. и не беше асфалтирана досега, а ремонтът на този обект включи изграждане на подпорни стени, направа на тротоари и отводнителни съоръжения, полагането на трошено-каменна и асфалтова настилка и маркировка.

Един от нашите приоритети като общинското ръководство е подобряване на техническата инфраструктура, коментира кметът на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Реклама

Тя припомни, че Инвестиционната програма на Общината за 2021 г. е на обща стойност 11 039 375 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5 363 992 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5 675 383 лв.

Програмата обхваща обекти както в град Тетевен, така и във всички останали населени места на общината, като над 90% от тях вече са готови, отбеляза д-р Бояджиев и добави, че вече е готов и проектът по продължаването на пешеходната зона по ул. „Иван Вазов“ и оформяне на паркинг и зелени площи на площад „Първи ноември“.

Реклама