Д-р Мадлена Бояджиева: Поскъпването на електроенергията започва да се отразява изключително негативно на бюджета на Общината. Цените на борсата за месец ноември минават прага от 600 лв. с ДДС за мегаватчас

Реклама

На всички Вас, както и на гражданите, е известно безпрецедентното увеличение на цената на ел. енергията през последните месеци. В медиите и обществото се говори много затова и за пагубното му отражение върху бизнеса в България. Но това поскъпване се отразява изключително негативно и върху общините, които са едни сериозни консуматори на ел. енергия. Дейността на Община Тетевен също е свързана с консумацията на немалко количество ел. енергия – за улично осветление, за отопление на детски и социални заведения, исторически музей и т.н. Това каза кметът на Община Тетевен по време на 27-то заседание на Общински съвет – Тетевен.

Общината не е фирма и не генерира печалба. Местните приходи са относително постоянни и до голяма степен те се формират от данъци и такси, като на този етап не е ясно откъде можем да набавим допълнителни средства, с които да плащаме огромните сметки, генерирани през последните 2-3 месеца, както и тези, които се очертават за следващата 2022 г., отбеляза кметът.

Тя каза, че за последните 6 години, до 01.09.2021г., цената на електроенергията, която Община Тетевен заплаща, се е движела до 196 лв. с ДДС за мегаватчас.

Реклама

Цената на електроенергията заедно със съпътстващите такси за последните месеци се е увеличила 3 пъти, а цените на борсата за месец ноември 2021г. минават прага от 600 лв. с ДДС за мегаватчас. Направихме прогноза за разхода за електрическа енергия на общината и второстепенните разпоредители, без училищата, за 2022г. и от нея се вижда, че годишната консумация е 2 059 мегаватчаса, подчерта д-р Бояджиева.

По думите й при цена от 600 лв. с ДДС, заедно с останалите допълнителни такси, общата цена на ел. енергията ще стане около 703 лв. за мегаватчас с ДДС, или при прогнозна консумация от 2 059 мегават часа сумата, която трябва да плати Общината за ел. енергия за следващата година ще бъде около 1.5 млн. лв.

Важно е да се отбележи, че около 48% от тази изразходвана ел. енергия се ползва за улично осветление, т.е. през 2022г. ел. енергията за осветление ще струва на Община Тетевен около 700 хил. лв. И то при положение, че цената ще остане на сегашното ниво и няма да се покачва. За сравнение, досега сметките за осветление са били около 200 хил. лв. годишно, добави д-р Бояджиева.

В последните години се увеличиха значително броя на осветителните тела /от 2550 през 2015г. до 3445 през 2021г./. Отзовавали сме се на всяко искане на кметовете и на съграждани за поставяне на нови улични лампи. И така би трябвало да бъде. Наша задача е да създаваме благоприятна жизнена среда за нашите съграждани. Подменили сме голяма част от осветителните тела с енергоспестяващи и въпреки увеличения брой лампи, разходите за ел. енергия са се запазили през тези години. С неколкократното поскъпване на тока ще бъдем изключително затруднени да осигурим тази услуга на хората в пълен капацитет. И искам те да знаят това, отбеляза кметът.

Затова алармирам Вас като общински съветници и по този начин и гражданите на община Тетевен, че вероятно ще се наложи да се въведат някои непопулярни мерки. Вече издадох заповед за въвеждане на строги икономии на ел. енергия в общинска администрация и във всички звена и второстепенни разпоредители с бюджетни средства.

На този етап няма да коментирам драстичното увеличение на цените на строителните материали през последните 6 месеца, което ще увеличи значително бъдещите инвестиционни разходи и ще направи така, че със същите средства ще бъдат направени много по-малко инвестиции – ремонти на улици, пътища и т.н.

Правя това изявление с огромна загриженост по отношение състоянието на общинския бюджет за 2022г. и възможностите общината да изпълнява в пълен обем своите ангажименти. Винаги сме били открити и откровени с гражданите и затова искам те да знаят всички тези проблеми и наши притеснения, завърши д-р Бояджиева.

Реклама