Промяна в Правилника за издаване на българските лични документи

Реклама

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР – Ловеч информират, че е въведена промяна в Правилника за издаване на българските лични документи.
Промените влизат в сила на 02.04.2019 г.  и се изразяват в следното:

  • След промяна в чл. 19 ал.1 от ПИБЛД, при издаване на първа лична карта не следва да се изисква копие на Удостоверение за раждане, ако лицето притежава валиден (не с изтекъл срок) документ за самоличност, с който да се идентифицира.
  • С измененията и допълненията на ПИБЛД са прецизирани разпоредбите на чл.20, ал.1, т.1 и чл. 22, ал.6 т.1 от същия, като е предвидено при подаване на заявление за подмяна или издаване на паспорт и лична карта декларация по чл. 17 ал.1 от ПИБЛД да се прилага само, когато такава не е подавана.
  • Заявления за лична карта и/или паспорт, както и СУМПС поради  изтичане на срок на валидност, могат да се подават във всяко Районно управление на територията на съответната Областна дирекция на МВР.
Реклама