Мария Стойчева бе определена за представител на НСОРБ в състава на Националния съвет по въпросите на социалното включване

Реклама

На своето заседание на 26 ноември 2021г. Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) определи председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева за представител на Сдружението в състава на Националния съвет по въпросите на социалното включване.

На заседанията на Съвета г-жа Стойчева ще представлява НСОРБ съвместно с г-жа Албена Атанасова, съпредседател на Постоянната комисия по социална политика и заместник – кмет на Столична община и г-жа Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“ и секретар на социалната комисия.

Националния съвет по въпросите на социалното включване е колективен орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Съвета в състава му Сдружението определя трима титулярни представители.

Реклама

Реклама