Откриваме Галерия на ловешките областни управители

Реклама

На днешния 9 декември се навършват 30 години от създаването на институцията областен управител на Ловеч. В тази връзка в областната администрация е организирана галерия на ловешките областни управители. Инициативата е на настоящия областен управител инж. Светослав Славчев с идеята да се покаже уважение към хората, провеждали държавната политика на регионално ниво и допринесли за развитието на областта.

Галерията, в която портретите са подредени в хронологичен ред, разказва историята на институцията областен управител в Ловеч. Тя е разположена на първия етаж в администрацията.

Ловешка област е създадена с указ на Държавния съвет от август 1987 г. в съответствие със Закона за създаване на нови административно-териториални единици. Тя е с административен център Ловеч и включва 32 общини от бившите Ловешки, Плевенски, Великотърновски и Габровски окръг. Управляващ орган е областният народен съвет с изпълнителен комитет. Първи негов председател от 1987 г. до 1991 г. е Кунчо Кунев.

Реклама

Като орган на държавната власт от август 1990 г. функционира временен областен изпълнителен комитет. От април до юни 1991 г. председател е инж. Младен Младенов, а от юли до декември същата година – д-р Гето Джурковски.

От декември 1991 г. с решение на Министерския съвет областните народни съвети се закриват и на тяхно място се изграждат областни администрации с областен управител. Първият областен управител е инж. Цоньо Ботев (декември 1991 г. – април 1993 г.). След него се нареждат инж. Венцислав Йотов (юни 1993 г. – февруари 1995 г.), доц. д-р Владимир Попов (февруари 1995 г. – февруари 1997 г.), инж. Илиян Обретенов (февруари 1997 г. – януари 1999 г.).

С указ на президента на републиката от януари 1999 г. и във връзка със Закона за административно-териториалното устройство се утвърждават границите на административните центрове у нас, които стават 28. Създава се област Ловеч с административен център гр. Ловеч, в която се включват осем общини – Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Троян, Тетевен, Угърчин и Ябланица. И от 1 февруари 1999 г. областен управител става д-р Гето Джурковски, който е на длъжността до юли 2001 г. От август 2001 г. до края на август 2003 г. ръководството поема Мариян Балев. След него две години – от септември 2003 г. до септември 2005 г., на поста е Зафир Зарков. Първата жена областен управител на Ловеч – Сурай Велиева, е начело на администрацията от септември 2005 г. до август 2009 г., когато е заменена от Николай Нанков (август 2009 г. – септември 2011 г.). От септември 2011 г. до юни 2013 г. областен управител е инж. Ваня Събчева, която се връща на поста и през януари 2019 г. и остава до май тази година.

От юни 2013 г. до декември 2014 г. областната администрация оглавява Милко Недялков, след него за година – д-р Мадлена Бояджиева (декември 2014 г. – ноември 2015 г.). След това управляват Ирина Митева (ноември 2015 г. – февруари 2017 г.), инж. Пенка Николова (февруари – май 2017 г.) и Георги Терзийски (май 2017 г. – януари 2019 г.).

От май тази година областен управител става инж. Светослав Славчев. Той е 18-ият поред начело на администрацията в Ловеч.

Реклама