Шест училища получават средства за почивки по „Отново заедно“

Реклама

Шест общински училища ще получат общо 40 950 лева за финансиране на предстоящи почивки по Националната програма „Отново заедно“. Със средствата се обезпечават пътуванията на 248 ученици и 25 ръководители.

Училищата вече са получили 70% от сумите за пътувания при подаване на формуляра за участие. С днешното решение ще бъдат изплатени останалите 30%, които се отпускат след предоставяне на сключения договор с туроператор.

Парите се разпределят по бюджетите на общо пет общини – Тетевен, Монтана, Панагюрище, Ихтиман и Столична община.

Реклама

С решение от 16 септември т.г. правителството удължи срока на програмата до 14 септември 2022 г. Пътуванията ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

По националната програма „Отново заедно“ се финансират изцяло пътуванията на ученици от I до XI клас. Туристическият пакет за всеки участник е в размер на 500 лева, като в него са включени 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Общият бюджет на програмата е в размер на 15 000 000 лв. С одобрените днес средства кабинетът досега е отпуснал общо 12 230 950 лева за реализирани или планирани почивки на ученици. Останалите 2 769 050 лв. ще могат да бъдат изразходени до 14 септември 2022 г. само за дейности по програмата. Целта на „Отново заедно“ е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее затрудненията в социализацията им поради наложилото се неприсъствено обучение. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

Реклама