Магдалена Станчевска е новият председател на Окръжен съд – Ловеч

Реклама

Съдия Магдалена Станчевска официално встъпи в длъжност като Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч. Тя беше единодушно избрана за поста от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 30 ноември 2021 г.

Актът за встъпването ѝ в длъжност днес беше подписан от административния ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново г-н Янко Янев в присъствието на досегашния председател на Окръжен съд – Ловеч г-жа Милена Вълчева.

Г-жа Магдалена Станчевска има над 26 години юридически стаж. Започва кариерата си като съдия в Районен съд – Ловеч през 1998 г. На 1.11.2000 г. постъпва в Окръжен съд – Ловеч, а от 1.04.2015 г. до момента е негов заместник-председател.

Реклама

Реклама