Областната комисия по безопасност на движението прие план-програмата за 2022 г.

Реклама

Общините влагат в ремонт на пътна инфраструктура над 10,7 млн. лв

На заседание вчера областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие областната план-програма за следващата година. В нея са разписани предвидените дейности и строително-монтажни работи по пътната инфраструктура през 2022 г. – пътни платна, тротоари, банкети, места за паркиране, подлези и надлези, мостове, спирки на градския транспорт, междублокови пространства, крайпътни пространства, настилки, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, осветление, ограничителни системи, растителност. За ремонт на пътната инфраструктура осемте общини предвиждат над 10,7 млн. лв.

Това е второто заседание на комисията по безопасност на движението през декември. На първото общините представиха доклади от обходи на пътни участъци, компрометирани и нуждаещи се от ремонт и рехабилитация, обсъден бе и проектът на план-програмата. Вчера тя бе приета и след становище на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата.

Реклама

Реклама