Рекордно ниско ниво безработица в Ловешка област

Реклама

Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област остава на рекордно ниско ниво от 7.4% и през м.декември 2021г. Спадът на годишна база е с 2.5 пр. пункта. Надвишава с 2.6 пр. пункта равнището на безработица за страната, което е 4.8%, а спрямо равнището на безработица за региона на Дирекция ”Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч надвишението е с 1.7 пр. пункта. В сравнение с края на декември 2019 г. – година, която бе рекордна по ниво на заетост, равнището на безработица сочи също понижение – с 2.6 пр.пункта.

Най-ниска е безработицата през декември в община Троян – 3.7% и община Ловеч – 3.7%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 20.9% и Ябланица – 23.7%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 4.9%, в Летница – 10.6%, в Тетевен – 11.1% и в Луковит – 17.2%.

Регистрираните безработни в бюрата по труда в края на м. декември са 4 143, което е с едва 39 лица повече спрямо предходния месец и с 1 360 лица или с 24.7% по-малко в сравнение с година по-рано.

Реклама

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 468 безработни лица, кoeто е с 45 лица по-малко в сравнение с ноември и със 175 по-малко от броя на новорегистрираните през декември 2020г. Други две лица – 1 от групата на търсещите работа заети и 1 учащо се лице също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През м.декември 281 безработни лица са започнали работа. Данните отчитат намаляване на броя им с 10 лица спрямо ноември, но и нарастване с 22 лица спрямо същия месец на предходната година. 

Разпределението на започналите работа безработни лица е както следва: 61.2% (172 лица) от започналите работа през м. декември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавно управление – 28.8%, преработващата промишленост – 15.7%, търговията – 12.5%, следвани от хуманно здравеопазване – 7.1%, строителство – 4.6%, хотелиерство – 3.2%, аграрен сектор – 2.5% и др.

109 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 76 по програми за заетост и 33 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 123 или с 25 (с 16.9%) по-малко от предходния месец и с 45 места (26.8%) по-малко спрямо същия месец на 2020г.  Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (58.5%), следват търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (16.3%), хуманитарно здравеопазване и социална работа (3.3%) и  хотелиерство (2.4%).

Най-търсените от бизнеса професии през месецa са: оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработваща промишленост; работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци; монтажници; персонал, полагащ грижи за хората; персонал в сферата на персоналните услуги; продавачи; машиностроители; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

Реклама