Български младежки Червен кръст – Ловеч отчете дейността си за 2021

Реклама

На 20-ти януари, делегатите на Отчетното събрание на клубовете на БМЧК- Ловеч, приеха отчета на организацията за 2021 г. Избраха се насоки за работа и календарен план за дейностите за 2022 г. За делегати на Националния събор на БМЧК пък ще бъдат представители на клуб БМЧК Ловеч и Тетевен. За подгласници бяха избрани активисти на клубовете от Летница, Троян и Априлци.

Щатният специалист БМЧК Станислава Бояджиева и Директора на Секретариата на ОС на БЧК-Ловеч поздравиха новоизбраните делегати, благодариха за работата на всички настоящи и бивши членове и доброволци.

Реклама