Д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Областния управител на Ловеч

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Областния управител на Ловеч – Виктор Стойчев, който продължава срещите си на място с кметовете на общини. От срещата стана ясно, че ще бъде продължена линията на добро взаимодействие и сътрудничество между двете институции, защото от това зависи успешното развитие на общините и регионите.

Областният управител отбеляза, че идвайки на място съсредоточава цялото си внимание върху конкретната община и проблемите й. Той подчерта, че за него няма значение партийната принадлежност на кметовете и това ще проличи в бъдещите му действията, като нито една община няма да бъде спряна или лансирана.

Много е важно да работим съвместно и съм сигурна, че ще имаме добра комуникация и взаимодействие, като се надявам, че ще мога да разчитам и на Вашата подкрепа, отбеляза д-р Бояджиева. Тя каза още, че приветства идеята да бъде посетена всяка община на място и се надява, че и за в бъдеще ще се организират подобни срещи.

Реклама

Един от основните проблеми в община Тетевен е водоснабдяването. Поради старата амортизирана водопроводна мрежа непрекъснато има сериозни аварии. Нямаме възможност с общински средства да извършим нов воден цикъл, а и не можем да кандидатстваме за европейско финансиране, защото на територията на област Ловеч няма консолидиран В и К оператор, каза кметът.

Това, което успяваме да правим, е поетапно подменяне на мрежата. Моята концепция е, че преди да бъде ремонтирана една улица, първо трябва да подменим стария водопровода, допълни д-р Бояджиева.

Тя уведоми областния управител за проекти на Община Тетевен внесени за финансиране в ПУДООС, МРРБ и Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.

На срещата се обсъди още ковид ситуацията, финансовото състояние на общината и цената на ел. енергията, предстоящото приемане на Държавния бюджет, бъдещите проекти и допирните точки, по които кмет и областен управител могат да си взаимодействат.

Реклама