Областният щаб по здравеопазването въвежда допълнителни противоепидемични мерки

Реклама

Предвид влошаване на наблюдаваните показатели съгласно картата за епидемична обстановка по региони областният управител Виктор Стойчев свика днес спешно заседание на областния кризисен щаб по здравеопазването. Регион 2, към който принадлежи област Ловеч, е в етап 3 по Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 с прогноза за следващите пет дни отново 3. 14-дневната заболеваемост на територията на областта към вчерашна дата е 1431 на 100 хил. души население.

На заседанието, което се проведе неприсъствено, щабът съгласува и прие проектозаповед на и.д.директора на РЗИ – Ловеч, д-р Росица Милчева за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч.

За обектите и дейностите на закрито, за които се изисква зелен сертификат, се въвеждат ограничения за използване на не повече от 50 процента от капацитета. Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни лица без придружител – родител или настойник, в заведенията за обществено хранене и в търговските центрове.

Реклама

Присъствено от понеделник, 7 февруари, ще се обучават учениците от I до IV клас, както и учениците от слетите паралелки. Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от V, VI, IX и XI клас за периода от 7 до 11 февруари. Преустановява се присъственият учебен процес за периода от 14 до 18 февруари за учениците от VII, VIII, X и XII клас. Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на министъра на образованието и науката.

Проектозаповедта на и.д. директора на РЗИ е изпратена според процедурата на държавния главен здравен инспектор за съгласуване и при одобрение допълнителните мерки ще влязат в сила, считано от 00:00 ч. на 7 февруари, и ще продължат до 00:00 ч. на 21 февруари. Те може да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Реклама