Информационен бюлетин на РЗИ – Ловеч

Реклама

Епидемиологичен надзор

Регистрираната 14-дневна заболяемост за Област Ловеч до 06.02.2022г. включително е 1478 на 100 хил. население, при 1385 на 100 хил. население за предходната седмица. Най-висока 14 дневна заболяемост се отчита в общините Ловеч, Априлци, Тетевен и Луковит. Също висока остава заболяемостта в община Троян, но в последната седмица проличава тенденция за леко и бавно снижение. 

В седмицата 31.01.2022 – 06.02.2022 година включително в област Ловеч са диагностицирани 980 заболели, при 990 за предходния 7 дневен период. 

Реклама

За диагностицираните и карантинирани като контактни лица са издадени предписания за задължителна домашна изолация, за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-13/11.01.2022 година на Министъра на здравеопазването.

В периода от 31.01.2022 до 06.02.2022 година включително в област Ловеч общопрактикуващите лекари и специализираните имунизационни кабинети са приложили 865 дози ваксина, като от тях с първа доза са обхванати 108. През седмицата като трета (бустерна ) доза срещу COVID-19 са приложени 463 дози.

За същия седмичен период  регистрираната заболяемост от ОРЗ и грип за  областния град Ловеч е 266,9 на 10 хил. население, при 272,8 на 10 хиляди за предходната седмица. Не достига предепидемичните стойности за област Ловеч.

Здравен контрол

За периода инспекторите от РЗИ Ловеч извършиха извършиха 29 насочени проверки на обекти с обществено предназначение ( 14 фризьорски и козметични салони, 7 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 7 детски ясли и градини, 1 училище), включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Троян, с. Градежница, с. Глогово, с. Лесидрен и с. Кирчево.

Във връзка с провеждане на засилен противоепидемичен контрол в детски градини на територията на Ловешка област, са извършени насочени проверки по изпълнение на Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването в  6 детски градини и 1 детска ясла в гр. Троян, с. Лесидрен, с. Кирчево, с. Градежница и с. Глогово. При проверките е проследено стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, разпоредени с горецитираната заповед, както и мерките, разписани в „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини“.

Реклама