Половината от данъчните декларации подадени по интернет

Реклама

2 седмици до крайния срок за деклариране на доходите

Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица е подадена по интернет с ПИК на НАП или електронен подпис. Две седмици преди края на кампанията в приходната агенция са получени малко над 300 000 формуляра. До момента ПИК имат близо 600 000 лица, като данъчните очакват за пръв път през тази година броят на подалите документите си онлайн да е повече от този на избралите хартията.

В Ловешка област тенденцията на нарастване на подадените декларации по електронен път се движи с по-бавни темпове, но въпреки това всяка трета декларация за облагане на доходите е подадена по електронен път.

От офиса на НАП в гр. Ловеч очакват и тази година, до края на кампанията  да бъдат подадени от физически лица над 9 000 формуляра за облагане на доходите им. В оставащите две седмици до крайния срок, обаче са получени едва около половината от очакваните декларации. Общо постъпилите до момента формуляри са 4600, от които 1700 са подадени по интернет / с ПИК или електронен подпис/.  Ето защо, директорът на офиса г-н Виктор Стойчев приканва гражданите, които през миналата година са получили облагаеми доходи да не чакат крайния срок за декларирането им, както и да се възползват от възможностите за електронното има подаване, което на практика става по 24 часа на ден и без почивен ден.

Реклама

Крайният срок за деклариране на доходите от 2018 г. изтича на 30 април, като също дотогава трябва да бъде платен и дължимият данък. Плащането може да стане електронно с банкова карта и без такси чрез електронна услуга на НАП, достъпна на сайта www.nap.bg.

И през тази година от приходното ведомство предлагат възможност за клиентите си да проверят всички изплатени им суми извън трудов договор през 2018 г. чрез електронна услуга с ПИК или е-подпис. В справката се виждат всички хонорари, възнаграждения по граждански договори и други, които могат просто да бъдат преписани в декларацията.  Така, според данъчните, рискът от пропуски и грешки значително намалява.

Реклама