Областният управител разпореди проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги

Реклама

Контролна проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги разпореди областният управител. Със заповед Виктор Стойчев назначи междуведомствена комисия, неин председател е зам. областният управител Росен Веселинов, а членове – представители на РДПБЗН – Ловеч, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, РДГ – Ловеч, РИОСВ – Плевен, и на областната администрация.

Изисква се да се проконтролира още наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла.

Проверките ще се извършат в периода 9-17 март. Доклад за резултатите от дейността на комисията областният управител иска до края на март.

Реклама

Реклама