Областният съвет по сигурност провери готовността на институциите по приемане на украински граждани в област Ловеч

Реклама

На заседание днес областният съвет по сигурност провери готовността на институциите по приемане в област Ловеч на бягащи от войната в Украйна граждани. То бе свикано от областния управител Виктор Стойчев, председател на съвета, и се проведе в разширен състав. Заедно с членовете на съвета по сигурност участваха още кметовете на общини, директорите на Регионалното управление по образованието (РУО), Регионалната служба по заетостта (РЗС), БЧК и главният секретар на Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Кметовете докладваха за броя на настанените до момента на тяхна територия и за свободните места. Обобщената справка за пристигналите в Ловеч по данни на ОДМВР сочи към 9 ч. вчера 248 лица в област Ловеч, от които 188 в туристически бази и 56 на частни адреси. В община Троян са настанени още трима, които ще се регистрират днес. Кметовете съобщиха, че са се обърнали за подкрепа към всички места за настаняване. От БЧК обявиха, че чрез фейсбук страницата „Украински бежанци Ловеч“ са подадени за подслон 28 частни жилища, в девет вече има настанени, през регистъра на БЧК – един български гражданин е заявил желание да приеме украинци, а на място – други седем, един апартамент вече е зает. Оттам призоваха, за да няма дублиране на предоставяните частни имоти, хората да бъдат насочвани към регистъра на БЧК за подслон.

Областният управител представи финансовите параметри по одобрената от правителството програма за ползване на хуманитарна помощ за търсещите временна закрила в България вследствие на войната в Украйна. Лицата, получили временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците, имат право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък. Помощта ще се предоставя за срок до три месеца директно на туристическите обекти. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната, като тази помощ ще се предоставя за срок до един месец от датата на заявяването.

Реклама

На заседанието стана ясно, че на този етап настанените в област Ловеч украинци не подават заявления за регистрация като чужденец с временна закрила. По информация на БЧК част от настанените в туристически бази имат решение да напуснат България. От БЧК се обърнаха за съдействие за транспорт към местни превозвачески фирми. Апелираха още фирмите производители на трайни храни да се включат в дарителската кампания, като предоставят продукти, особено за настанените в частни домове. А всеки, който желае, може да помогне с дрехи и хигиенни материали.

До момента БЧК в Ловеч има 38 дарители, сред които общинските администрации на Ябланица, Летница и Троян, навсякъде в общинските центрове са открити и събирателни пунктове. Отделно днес е пристигнало дарение храни и материали от софийското с. Елешница. Досега от БЧК са предоставили дарения на настанените 58 украински граждани в с. Рибарица – трайни хранителни продукти, памперси, бебешки пюрета, хигиенни материали, 20 стека вода 1.8 л, детски дрехи, маски и дезинфектанти. Дарени са на едно семейство, настанено в апартамент в Ловеч, постелъчен инвентар и вода, четири семейства в Троян със седем деца са получили вода, хранителни продукти, дрехи, обувки, спално бельо, хигиенни материали, дезинфектанти, на украинците в хотел „Ловеч“ е предоставена вода. Останалите семейства, пребиваващи в Ловеч, не са изразили нужда.

На този етап няма и заявления за прием на украински деца и ученици в детски градини и училища в област Ловеч, обявиха от РУО. Иначе са изяснени редът и условията за записване в образователните институции. Ако украинците имат българско гражданство, се включват веднага в образователната система, и ако разполагат с документи за завършен клас или степен, те се легализират. Тези, които са получили международна закрила и имат личен номер на чужденец, издаван от Агенцията за бежанците, трябва да подадат заявка в РУО, откъдето ги насочват към детска градина или училище. В Ловеч има готовност и за сформиране на компактна група за изучаване на български език.

По облекчени процедури гражданите на Украйна може да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа, информираха от РЗС. Заетостта на хората, притежаващи документи за български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум шест месеца. Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството у нас, без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенцията по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация. Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключване на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците, се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор. Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, може да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

За всички, пристигнали в България украински граждани, е осигурена здравна грижа, обявиха от РЗИ. Лечебните заведения са уведомени да не им бъде отказана болнична помощ, предстои изясняване на заплащането, междуболничният транспорт е уточнен. Украинците влизат у нас със сертификат – за преболедуване, за ваксинация, или направен тест. Ако не предоставят такъв документ, на границата се карантинират за 10 дни. 72 часа след първото гранично тестване може да се направи втори тест и ако е отрицателен, карантината отпада. За настанените в област Ловеч, ако са група, РЗИ може да сформира екип, който да ги посети на място и да се проведат тестове. За индивидуален тест украинските граждани е необходимо лично да посетят ЦСМП и филиалите му, подсигурени са безплатни тестове.

Областният управител благодари на участниците в заседанието на областния съвет по сигурността и помоли всички да качат на сайтовете си линк към единния информационен портал https://ukraine.gov.bg/bg/, който е четириезичен и предоставя синтезирана, достоверна и официална информация. Той призова да продължи оказваната подкрепа на БЧК, които вече са доказали, че помагат и справедливо разпределят предоставените дарения. Благодари на общините за определените координатори, като така информацията за ситуацията с украинските граждани на територията на област Ловеч се предоставя оперативно и на Министерски съвет всеки ден. За да бъдат обхванати с предложение за регистрация всички настанени тук, областният управител призова за активност и кметовете и кметските наместници на селата.

Виктор Стойчев обяви, че на следващото заседание на съвета по сигурността, което предстои да се проведе, ще се обсъдят колективните средства за защита на територията на област Ловеч.

Реклама