Ниско равнището на регистрирана безработица в област Ловеч през февруари – 7.4%

Реклама

Равнището на регистрирана безработица в област Ловеч се задържа на ниско равнище като достига 7.4% през февруари. На месечна база се наблюдава намаление от 0.1 пр. пункта в стойността на показателя, а на годишна база се наблюдава спад с 2.5 пр. пункта.

Най-ниска е безработицата през февруари в община Троян – 3.6% и Община Ловеч – 3.8%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 21.9%,   Ябланица – 23.3%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 4.8%, в Тетевен – 10.9%, в Летница – 11.3%, и в Луковит – 17.0%.

В края на февруари регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 4 129, което е с 89 лица по-малко от януари. На годишна база се отчита спад с 1401 лица.

Реклама

През месец февруари за ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда са се регистрирали нови 397 безработни лица, като броят им е с 107 по-малко спрямо януари и с 137 по-малко от броя на новорегистрираните през февруари 2021 г. Освен тях, други 3 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда.

През февруари 316 регистрирани безработни намериха своето ново работно място, което е с 76 повече в сравнение с последния месец на изминалата година. 86.1% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 23.7%, следвани от търговията – с 15.2%, селско, горско и рибно стопанство – 10.8%, хуманно здравеопазване – 5.4%, строителство  – 5.1%, държавно управление – 5.1% и др.

44 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 1 по програми за заетост и 43 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 242. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (60.3%), аграрен сектор (8.7%), следват операция с недвижими имоти (6.2%), държавното управление (6.2%), хуманно здравеопазване (4.5%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (3.7%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост; работници в селското, горско и рибно стопанство; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; медицински работници; работници в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; водачи на МПС; строителни работници и др.           

Реклама