През почивните дни в РД ПБЗН-Ловеч са регистрирани общо 40 произшествия. Изгорели са около 3400 дка сухи треви

Реклама

През почивните дни в РД ПБЗН-Ловеч и районните служби на територията на областта са регистрирани общо 40 произшествия, без нанесени материални щети. Изгорели са около 3400 дка сухи треви.

РДПБЗН – Ловеч напомня, че за недопускане възникването на пожари е задължително спазването на следните правила:

  • абсолютно забранено в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;
  • не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР, е от 200 до 2000 лв.

Реклама

При забелязан  пожар, съобщете незабавно на тел.112.

Реклама