Два пункта за издаване на карти на украински граждани стартираха работа от днес в ОДМВР-Ловеч

Реклама

Към 28.03.2022 г. на територията на ОДМВР – Ловеч действат два пункта за регистрация на лица, търсещи временна закрила в Република България. Те се намират в група „Миграция“ в гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ №2 и в Районно управления на МВР в гр.Троян. Обслужването в тях се извършва от полицейски служители, преминали специално обучение за боравене с автоматизираната информационна система, а  работното време е от понеделник до петък от 08:30 до  17:30 часа.

Желаещите да се възползват от процедурата трябва да представят национален документ за самоличност /паспорт/ или документ, с който е премината границата на Република България. За децата също се изисква паспорт или удостоверение за раждане при липсата на такъв.

След снемане на данни и фотографиране украинските граждани получават регистрационна карта за временна закрила и придобиват личен номер на чужденец, което им дава право на оставане на територията на Република България, право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване, на социално подпомагане, на медицинска помощ при спешни състояния, както и право на свободно завръщане в държавата на произход.

Реклама

Реклама