Асоциацията по ВиК не съгласува бизнес плана на ВиК АД – Ловеч

Реклама

На редовно присъствено заседание днес общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД – Ловеч, не съгласува актуализирания бизнес план на дружеството за регулаторен период 2022-2026 г. В него е заложено общата цена на предоставяните ВиК услуги – доставяне, отвеждане и пречистване, да се увеличи от 3,152 лв/куб. м с ДДС на 4,236 лв/куб. м с ДДС за 2022 г., основно заради поскъпването на електроенергията.

На заседанието бе изтъкнато, че цената на водата не се определя нито от ВиК асоциацията, нито от областния управител или от общините, решението е на КВЕР.

Не бяха приети още отчетите за дейността на ВиК асоциацията за миналата година и за изпълнението на бюджета за 2021 г. Приет беше бюджетът за 2022 г. с предложението на областния управител за нулеви вноски от държавата и общините, налични са средства от икономии от предходни периоди, достатъчни за обезпечаване на дейността.

Реклама

Кметовете като представители на общините в общото събрание гласуваха според дадения им мандат от общинските съвети, а областният управител Виктор Стойчев, който е и председател на Асоциацията, съгласно решението на МРРБ и пълномощното от МОСВ.

Според актуалното разпределение на гласовете в общото събрание на ВиК асоциацията държавата в лицето на областния управител притежава 35%, община Ловеч – 29,65%, община Тетевен – 12,7%, община Луковит – 10,81%, община Угърчин – 3,88%, община Ябланица – 3,72%, община Летница – 2,25%, и община Априлци – 1,99%. Община Троян не членува, тъй като има общинско ВиК дружество.

Реклама