Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен

Реклама

На 22.04.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Тетевен:   Васил Петров, Георги Кирков, Лалка Павлова, Пенка Михайлова, Петко Страшния, Петрахиля, Първи Ноември, Станьо Петков, Трети Март

На 23.04.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Бабинци:   001104 С Екатте07884, ІV-52, Главна, махала Арамлия, махала Бадънското, махала Близнаците, махала Полъта, махала Трескавец, местност Чашката, Първа

На 23.04.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Тетевен:   002105 Екатте 07884, Бабинци

Реклама

На 23.04.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Тетевен:   Дончовци, местност Злъчес, местност Изворин Дол

На 24.04.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Гложене, Общ. Тетевен:   Бор, Гецо Атанасов, Дако Йонков, Детелина, Здравец, Йото Николов Врачев, Минзухар, Никола Врачев, Нягол Войвода, Славотин, Цачо Ненов

На 24.04.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Черни Вит:   Боровец, Дели Пало, Капитан Войновски, махала Златевци, Орлов Камък, Стоян Генков, Хан Аспарух, Христо Ботев

Реклама