Анна-Мария Михайлова получи грамотата си от областния етап на Националния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”

Реклама

Приключи областния етап на конкурса за детска рисунка на тема “С очите си видях бедата” Ловеч 2022. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ и дейностите на Единната спасителна система.

Днес кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и началникът на пожарната в Тетевен – гл. инспектор инж. Николай Христов, връчиха грамотата и подаръци на Анна-Мария Михайлова от Тетевен, която спечели първо място във втора възрастова група за деца от 11 до 13 години в областния кръг и ще продължи участието си на Националния етап в конкурса. Тя е възпитаничка на ОУ „Георги Бенковски” с. Черни Вит.

В областния етап на конкурса участваха 208 рисунки на ученици от 14 училища и 3 специализирани звена от седем общини на област Ловеч в съответните групи и категории, според условията на проявата. Рисунките – победители, бяха определени от жури в състав: Мариана Москова – преподавател по изобразително изкуство в ППМГ – Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – началник група ПКПД и инсп. Албена Николаева – инспектор ЗН в РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. 

Реклама

Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец юни 2022 г.  

Класирането на рисунките е следното:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ЦПЛР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

І възрастова група – от 7 до 10 г.

I  място –  Гордан Руменов Росенов – 7 г., НУ „инж. Г. И. Вълков”, гр. Луковит

II  място  – Симеон Момчилов Иванов – 8 г., ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч

III място – Румяна Антоанова Христова – 7 г., НУ „Христо Ботев”, гр. Троян

Поощрение – Кристиян Юлиянов – 9 г., СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

II възрастова група – от 11 до 13 г.

I  място – Анна-Мария Михайлова – 12 г., ОУ „Георги Бенковски” с. Черни Вит, общ.Тетевен

II място – Мария Василева Кукенска – 11 г., СУ „Васил Левски”, гр. Троян

  • Гергана Аксениева Василева – 12 г., СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

III място – Денислав Николаев Колев – 12 г., ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч

  • Борислав Филев – 11 г., СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

Поощрение – Радостин Владимиров Василев – 12 г., ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч

  • Преслава Милева Йоткова – 11 г., ОУ „Васил Левски”, с.Торос, община Луковит

III възрастова група от 14 до 18 г.

I място – Теодор Ивайлов Тодоров – 16 г., СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

II място – Силвио Красимиров Хиков – 17 г., СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

III място – Милена Цветанова Костова – 14 г., СУ „Васил Левски“, гр. Троян

ВТОРА КАТЕГОРИЯ:ДЕЦА ИУЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ, УЧИЛИЩА И ШКОЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І възрастова група – от 7 до 10 г.

I  място – Мария-Магдалена Николаева Щрегарска – 8 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

ІI  място – Мира Генчева Иванова – 9 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

ІІІ  място – Ивета Ивайлова Стефанова – 9 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

                   Божидара Богданова Димитрова –  9 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място – Стоян Павлинов Стоянов – 12 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

ІI  място – Мелина Валентинова Вълкова – 11 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

ІІІ  място – Боряна Георгиева Георгиева – 12 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

ІІІ възрастова група – от 14 до 18 г.

I  място – Евгени Богданов Димитров – 14 г., ОДК Ловеч, Детски АРТ – клуб „Гея”

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – ДЕЦА ИУЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ – Няма представени рисунки

Реклама