Тетевен ще се включи в кампанията за Деня на Натура 2000 в България

Реклама

Екипът на Зелени Балкани ще отбележи една от най-важните природозащитни дати в страната с турне в партньорство с организации и музеи в различни части на страната. Град Тетевен ще се включи в инициативата на 23 май, когато ще се отбележи деня на Натура 2000.

На него ще бъдат представени различни дейности на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, както и дейностите на страната за изграждане на Националната екологична мрежа Натура 2000.

По време на събитията ще имате възможността да:

Реклама

  • Разгледате Фотоизложба „Натура 2000 в България“ със снимки от защитени територии и животни от екологичната мрежа Натура 2000 на фотографа Емил Енчев и архив на Зелени Балкани;
  • Получите информация за целевите видове – царски орел, белошипа ветрушка, червеногуша гъска, прилепи, китоподобни, ловен сокол, белоглав лешояд и брадат лешояд, гривеста рибарка и малък корморан под формата на големи пъзели с награди.
  • Реалистични макети на гривеста рибарка, червеногуша гъска, белоглав лешояд, гривеста рибарка, белошипа ветрушка;
  • Да чуете информация от „първа ръка“ от експертите, работещи по различните проекти;
  • Да научите как може да бъдете полезни и ВИЕ!

Ще можете да се запознаете с дейности за защитените видове и техните местообитания:

Събитието е част от проект: Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE 17/GIE/BG/371 и се организира с помощта на Община Тетевен.

Реклама