Безработица в област Ловеч достигна исторически най-ниската си стойност досега

Реклама

През месец април нивото на регистрираната безработица в област Ловеч достигна исторически най-ниската си стойност досега.  Равнището на регистрирана безработица в областта намалява, като през април достига 7.1%. Понижението спрямо предходния месец е с 0.2 пр. пункта, а на годишна база се наблюдава спад с 1.9 пр. пункта.

  • Най-ниска е безработицата през април в община Троян – 3.5% и Община Ловеч – 3.6%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 19.7%,   Ябланица – 21.9%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 3.7%, в Летница – 10.3%, в Тетевен – 10.5%, и в Луковит – 17.1%.  
  • Само общините Троян, Ловеч и Априлци са под равнището на безработица за страната за м.април – 4.6%

В края на април регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 3 954, което е с 105 лица по-малко от март. На годишна база се отчита спад с 1087 лица.

През месец април за ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда са се регистрирали нови 338 безработни лица, като броят им е с 54 по-малко спрямо март и с 85 по-малко от броя на новорегистрираните през април 2021 г. Освен тях, други 6 души от групите на търсещите работа заети, 4 учащи се и 4 пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда.

Реклама

Отчита се намалениена постъпилите на работа безработни. През април броят им е 320, което е с 22 по-малко в сравнение с последния месец на изминалата година. 90.9% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20.9%, следвани от търговията – с 13.1%, хотелиерство – 12.5%,  селско, горско и рибно стопанство – 5.6%, административни и спомагателни дейности – 5.3%, строителство – 5.0%  и др. Работа чрез бюрата по труда откриха и 3 заети, 1 учащо се лице и 2 пенсионери.

29 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 175. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (52.0%), хотелиерство (14.3%), държавно управление (12.3%), следват административни и спомагателни дейности (4.6%), хуманно здравеопазване (4.0%), финансови и застрахователни дейности (3.4%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: работници в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработваща промишленост; персонал, полагащ грижи за хората; монтажници; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; оператори на стационарни машини и съоръжения; машиностроители; работници по събиране на отпадъци; чистачи; водачи на МПС; продавачи; строителни работници и др.         

Реклама