Община Тетевен се включи в инициативата на Зелени Балкани по случай Деня на Натура 2000 в България

Реклама

На 23 май в гр. Тетевен бе отбелязан Денят на Натура 2000, а в инициативата се включиха около 60 ученици заедно с техните преподаватели. Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева откри събитието, което се организира от екипа на Зелени Балкани съвместно с Общината.

По време на срещата бяха представени различни дейности на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, както и дейностите на страната за изграждане на Националната екологична мрежа Натура 2000.

Присъстващите се запознаха с любопитни факти и важни детайли от биологията на видовете – царски орел, белоглав лешояд, черен лешояд, брадат лешояд, китоподобни, прилепи, гривеста рибарка, белошипа ветрушка, малък корморан, червеногуша гъска и ловен сокол. Те имаха и възможността да разгледат фотоизложба „Натура 2000 в България“ със снимки от защитени територии и животни от екологичната мрежа Натура 2000 на фотографа Емил Енчев и архив на Зелени Балкани.

Реклама

Учениците се включиха занимателни игри и гледаха образователни видеа, свързани със защитени птици в България.

Реклама