Д-р Мадлена Бояджиева бе удостоена с награден знак „За признателност“ от Съюза на ветераните от войните на България

Реклама

Днес в клуба на пенсионера в град Тетевен се състоя отчетно-изборно събрание на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) – гр. Тетевен.

Гости на събранието бяха д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, Борис Врабевски – зам.-кмет, Мария Стойчева – председател на ОбС-Тетевен, полковник Петър Пандурски – зам.-председател на Централният управителен съвет (ЦУС) на СВВБ, Ели Кощрова – председател на Централната контролно-ревизионна комисия на ЦУС, м-р о.з. Благовест Пандурски – председател на СОСЗР – Тетевен, членове на СВВБ – Тетевен, граждани.

Отчет за дейността на СВВБ – Тетевен през последните 3 години (2019 – 2021) представи председателят на Съюза – о.з. Иван Гетов. Той отправи благодарности към Община Тетевен, ОбС-Тетевен и ОФ „Тома Васильов“ за оказаното съдействие през годините и за добрата съвместна работа.

Реклама

По този повод, д-р Мадлена Бояджиева бе удостоена с награден знак „За признателност“, който й бе връчен от полковник Пандурски. Отличието се връчи от името на председателя на СВВБ – доц. д-р Иван Сечанов и по решение на Изпълнителното бюро на СВВБ за принос към Съюза и за подпомагане на ветераните от войните на България. Наградата е и за стимулиране на най-добрите, на тези, които допринасят за издигане авторитета на Съюза.

За мен е чест да получа това отличие, каза д-р Бояджиева. Тя отбеляза, че с г-н Гетов работата върви отлично, а Общината и СВВБ са едни добри партньори. Кметът подчерта, че и занапред Община Тетевен ще продължи да помага на Съюза, защото трябва да помним нашите ветерани и предци, а най-напред е необходимо да предаваме на младите поколения техните подвизи и завети.

Г-жа Стойчева и полковник Пандурски получиха торти като знак на признателност от страна на председателя на СВВБ-Тетевен – Иван Гетов, а след приемането на отчета присъстващите гласуваха и преизбраха г-н Гетов за председател на Управителния съвет.

Реклама