Община Тетевен стартира реализацията на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“

Реклама

Община Тетевен стартира реализацията на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено оформление, гр. Тетевен, етап І“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. и „Реконструкция на „Централен градски площад“, гр. Тетевен- етап II – финансиран от собствени средства. Строително-монтажните дейности ще започнат на 06.06.2022 г.

Избраната концепция за проекта цели да запази максимално автентичния дух и традиции на град Тетевен, като същевременно осъвремени и адаптира пространството, съобразно нуждите на населението.

В обхвата на I етап попада изцяло пространството на площад „Сава Младенов“- на юг от пешеходната зона пред НЧ „Съгласие-1869“.

Реклама

В обхвата на II етап попада пешеходна зона на север от сградата на Община Тетевен, зона на изток от Исторически музей, тротоар на юг от сградата на Община Тетевен, западна пешеходна алея.

Два са съществените нови акценти в оформянето на площадното пространство. Единият е изграждането на фонтан с водни ефекти с кът за отдих в близост до него, без да се отнема от съществуващото площадно пространство. Водният ефект на фонтана ще бъде стъпаловиден, целящ да пресъздаде идеята на планинския масив, който се издига южно от площада и към който има пряка видимост, а също така e и елемент от герба на град Тетевен. По периферията на фонтана се предвижда озеленяване, както с естетична, така и с превантивна цел.

Вторият акцент на проектната разработка обхваща самото площадно пространство. Там в своя блясък ще се разгърне така характерната за района автентична шевица от тетевенските килими, предоставена от Градски исторически музей – Тетевен. Мащабът на фигурите е подбран така, че да се възприема както от човешки ръст, така и от птичи поглед. Този детайл ще бъде изпълнен от бетонни блокчета тип паве в различни цветове, за да бъде пресъздаден колоритът на тетевенските килимени черги.

За да се запази автентичният облик на площада павираната настилка с квадратен растер ще се запази, като конфигурация и размери, но се претърпи ревизия и подновяване на амортизираните елементи в нова конфигурация на фигурите. Предвидено е използваните настилки да са противоплъзгащи и с товароносимост за пешеходен и автомобилен трафик, с оглед нуждите по нея да преминават различни товарни автомобили – за монтаж на сцени, временни постройки и други, а също и на пожарни коли, почистваща техника.

Преди да се извърши подмяна на настилката в участъка от ул. „С. Куманов“ до музея, ще бъде направен ремонт на водопровода, съвместно с ВиК – Ловеч, като тази дейност не е част от проекта.

Съществуващата детска площадка ще бъде разширена и ще бъде изграден комбиниран детски кът със съоръжения, подходящи за деца от различни възрасти, както и за деца с увреждания.

Предвидено е изграждане на няколко чешми, тип фонтанки. Отводняването на площите ще бъде към съществуващите точки, а линейните отводнители, ще бъдат подменени с нови.

Обичаните от тетевенци кестени ще се запазят, като дървесната растителност ще се обогати с нова, ще се предвиди подходяща тревна и храстовидна растителност и зелена площ с кътове за отдих. Ще бъде изградена и система за капково напояване.

Предвижда се обособяване територия за организирането на коледни и други базари и изложения, а във връзка с това проектът предвижда изграждане на електрическо и ВиК захранване за павилиони.

Цялото обзавеждане в зоните за отдих ще бъде подменено с ново. Целта е новите седящи места да бъдат оптимален брой, за да могат да бъдат използвани и по време на мероприятия, благодарение на амфитеатралното си разположение. Елементите на градското обзавеждане са подбрани така, че да са устойчиви на вандализъм и кражба.

Предвижда се изграждането на ново осветление – 4 броя високи осветителни тела за осветяване на площадното пространство при необходимост и допълващи декоративни градински осветителни тела в класически стил.

С оглед осигуряване на достъпна среда са предвидени изискуемите съоръжения – рампи за достъп и тактилни плочи за незрящи.

Предвидена е и нова организация на пешеходните зони и подходи към централното площадно пространство.

Обектът е от важно обществено значение, а неговата реализация е дълго чакана от тетевенци. Затова молим гражданите за спазване на въведените ограничителни мерки по повод строително-монтажните дейности, свързани с безопасност на движението и осигуряване на нормални условия за работа на фирмата-изпълнител.

Реклама