Община Тетевен с два одобрени проекта от ПУДООС

Реклама

Две проектни предложения от Община Тетевен са одобрени в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2022“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Конкурсът се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Единият от проектите е на Кметство Гложене с наименование „Зона за детски игри на открито“, а неговата стойност е 14 999.00 лв. Идеята за изграждане на детска площадка в селото започна с набиране на финансови средства чрез Коледната благотворителна кампания на местните жители, на която се събра сумата от 4 166,32 лв. След проведени разговори с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и факта, че събраните средства са крайно недостатъчна за изграждане на модерна детска площадка за игра, бе изработен настоящия проект за участие в конкурса на МОСВ и ПУДООС. Той е колаборация между Община Тетевен, Кметство с. Гложене и родителите на деца от селото, като срещна голяма подкрепа от страна на граждани, частни лица и фирми, неправителствени организации и др.

След одобряването на проекта и добавяне на събраните средства от благотворителност, общата сума стана 19 165,80 лв. Тя ще бъде инвестирана в следните дейности: всички строително-монтажните работи по изграждане на 2 бетонови площадки с приблизителна обща площ 57 кв. м, закупуване и монтаж на 2 бр. кошчета за отпадъци, информационна табелка, монтаж на 4 бр. пейки; изработка, доставка и монтаж на предпазна ограда около площадката с 2 бр. вратички, на ударопоглъщаща настилка върху готовите бетонови площадки и на 3 бр. детски съоръжения. Изброените детски съоръжения са сертифицирани съгласно българските и европейски стандарти за детски съоръжения.

Реклама

В проекта са предвидени още следните дейности с доброволен труд: почистване и изравняване на терена, изработка и монтаж на къщички-хранилки за птички, озеленяване и затревяване на терена след приключване на строителните работи.

С реализацията на проекта се цели облагородяване на общински терен, разположен до стадиона в селото, и превръщането му в място за детски игри на открито.

Вторият проект е на ДГ „Изгрев“, с. Глогово – „Грижа за природата – надежда за бъдещето“, на стойност 7 498,20 лв. Предмет на проекта е възстановяване на зона за игра и учебно-възпитателна дейност в двора на детската градина, чрез пресъздаване на кът от гората и природата.

Целта му е изграждане на позитивно отношение към природата чрез повишаване на екологичната култура на децата. Ще бъде обогатена материалната база на детската градина, чрез обособяване на площадка с уреди за игра, кът за труд и почивка, грижа за птиците, оформяне на малка цветна градинка и засаждане на декоративни храсти, с цел оформяне на жив плет по дължина на част от оградата.

Ще се засадят 7 броя широколистни дървета / 3 бр. високи и 4 бр. ниски – люляк/, 6 броя декоративни храсти /туя/и многогодишни цветя – 15 бр. Ще се оформи и цветна градинка, за която всички ще се грижат.

Откритата площадка с уреди за занимания, игра и грижа за птиците ще се оборудва с 1 бр. детска къщичка със занимателни игри; 1 бр. комбинирано съоръжение за игра, 1 бр. люлка „Махало“, 1 бр. тунел, 2 бр. дървени пейки с маса, 2 бр. къщички за птици и 2 бр. хранилки за птици. Ще се закупят и поставят 4 бр. кошчета за отпадъци на поставка.

Реклама