Две деца от Тетевен предложенията на област Ловеч за членове на Съвета на децата

Реклама

Две деца от Тетевен са предложенията на област Ловеч за членове на Съвета на децата. Това е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата. За членове на съвета може да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години в четири направления – членове на училищни форми за самоуправление; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, потребители/доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури.

Номинираните от област Ловеч са 15-годишни ученички в СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен – Ралица Маринова и Еника Янкова. Ралица кандидатства в направление членове на училищни форми за самоуправление, а Еника е инвидивидуална кандидатура. Те са утвърдени съгласно правилата за провеждане на избор от нарочна общинска комисия.

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива – общинско, регионално и национално. При спазване на сроковете областният управител разпространи до всички осем общини механизма за участие в процедурата за избор на членове. Кандидатури са постъпили само в община Тетевен и община Троян. В Троян комисията не е допуснала кандидата до участие заради непълни документи и навършени 17 години. Така областният управител предлага за националния етап на процедурата двете кандидатури на община Тетевен.

Реклама

Ралица Маринова е секретар на ученическия съвет в СУ „Георги Бенковски“, активно участва в дейностите по проект „Стъпки заедно“ на Уницеф. В мотивационното й писмо е записано, че притежава добри комуникационни умения и иска да помага на децата и извън училищната общност да са състрадателни, отзивчиви, да не се притесняват да споделят тревогите си, да се учат да се изказват аргументирано и да са инициатори на благотворителни дела. От мотивационното писмо на Еника разбираме, че също е активен участник в дейностите по проекта „Стъпки заедно“, умее да изразява позицията си свободно и аргументирано, иска да работи и извън училищната институция за повишаване на дигитално-медийните компетенции на децата, добър организатор, медиатор и презентатор е.

Предстои до 30 септември на национално ниво да бъде определен представителят на гласа на младите хора от област Ловеч в Съвета на децата.

Уверяваме децата, че тяхното мнение е важно за нас, то винаги ще бъдат чуто и вземано предвид от всички в държавата, ангажирани с гарантирането на правата им, коментира областният управител Виктор Стойчев.

Реклама