Общините в област Ловеч ще получат 17 млн. лв. за инфраструктурни проекти

Реклама

194 общини ще получат финансиране от държавата за изпълнение на инфраструктурни проекти от техническа инфраструктура, които включват реконструкция и ремонт на улична мрежа и общински пътища, доизграждане и основен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. Ще бъдат реализирани 303 проекта, одобрени на база обективни критерии и обхващащи население от 5,9 млн. души.

17 млн. лв. от средствата са за област Ловеч за тази година, а до 2024 г. общото финансиране ще бъде 23,8 млн. лв. Тази добра новина разпространи днес народният представител Искрен Арабаджиев. Седем общини от областта ще получат финансиране, само община Луковит не е подала проекти.

Ето и кои са конкретните одобрени проекти:

Реклама

 • Община Ловеч –  реконструкция на ВиК мрежата в ж.к „Младост“, доизграждане на водопровод на стойност 3 495 720 лв. и  основен ремонт на улици в ж.к. „Младост“ и кв. „Кольо Фичето“, където уличната мрежа е в ужасно състояние. Стойността за тази година е 4 млн. лв., а през 2023 г. ще бъдат инвестирани още 2 млн. лв. за по-добро състояние на улиците.
 • Община Троян – реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак до Троянския манастир – третия по големина манастир в България и едно от най-посещаваните места в област Ловеч. Стойност: 500 000 лв. за тази година от обща стойност на проекта 4,1 млн. лв.
 • Община Тетевен – реконструкция на водопроводна мрежа по индикативни улици. Стойност: 400 000 лв. за тази година от общо 1 128 825 лв. за целия проект.
 • Община Тетевен – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от кв. № 3 – гр. Тетевен – Етап 2. Стойност: 145 000 лв. за тази година от общо 478 800 лв. за целия проект.
 • Община Угърчин – почистване и техническо обследване на съществуващ главен канализационен колектор I на канализационна мрежа на град Угърчин. Стойност: 601 666 лв.
 • Община Ябланица – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул.“Св. св. Кирил и Методий“ – ІІ етап – от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци, община Ябланица. Стойност: 861 750 лв.
 • Община Ябланица – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа /ВВМ/ с. Орешене, община Ябланица, главен клон І и тласкателен водопровод. Стойност: 487 747 лв.
 • Община Ябланица – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Ябланица – ул. „Мико Петков“, ниска зона от ОТ 219 до ОТ 165. Стойност: 396 840.83 лв.
 • Община Летница – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Летница /Етапно строителство/ – 1 506 715.22 лв.
 • Община Летница – рехабилитация на улици в община Летница – 628 581.51 лв.
 • Община Априлци – реконструкция на част от водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“, кв. Ново село, ул. „Зора“, кв. „Зла река“. Стойност: 1,760,230 лв.
 • Община Априлци – реконструкция на част от водопроводна мрежа, кв. Острец по ул. „Марагидик“, ул. „Ковашка“ и ул. „Събевска“. Стойност: 2 367 485.92 лв.

До края на седмицата предстои финалното одобрение на проектите от Министерски съвет.

Реклама