След 7 години – условна присъда за бившия кмет на Тетевен Милен Милев

Реклама

С условна присъда приключи продължилото седем години дело срещу бившия кмет на Тетевен Милен Милев. Днес Окръжния съд в Ловеч го осъди на 3 години лишаване от свобода, изтърпяването на която е отложено за срок от 5 години.

Официалната информация от  Окръжен съд – Ловеч гласи :

Състав на Окръжен съд – Ловеч осъди М. Г. М. на три години лишаване от свобода условно с петгодишен изпитателен срок от влизането на присъдата в сила. Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че в периода 15.04.2009 – 29.12.2009 г., при условията на продължавано престъпление и в качеството си на длъжностно лице – Председател на Управителния съвет на Общинска фондация „Тома Васильов“ – гр. Тетевен, е присвоил 72 280.00 лв, собственост на фондацията.

Реклама

На основание чл. 37 ал. 1 т. 6 и 7 от НК го лишава от правото да заема държавна или обществена длъжност и да упражнява професия или дейност, свързани с пазенето и управлението на държавно или обществено имущество.

Същият подсъдим беше оправдан по друго повдигнато му обвинение, а именно, че през периода от 01.04.2012 г. до 09.04.2013 г. в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Тетевен, не е  изпълнил служебните си задължения по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като не е  ръководил цялата изпълнителна дейност на общината и не е взел решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти в заведенията на бюджетна издръжка на територията на Община Тетевен. Според обвинителния акт, с тези си действия подсъдимият е целял да набави имотна облага за определена фирма в размер на 369 202 лв.

Подсъдимият ще трябва да заплати Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Ловеч сумата от 2190 лева разноски и на Ловешкия окръжен съд – сумата от 2704,96 лева, разноски за експертиза както и сумата от по пет лева за служебно издаване на изпълнителни  листове.

Съдът потвърди и мярката за неотклонение на подсъдимия – парична гаранция в размер на 11 000 лева. Тя може да се обжалва в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново

Другият подсъдим по делото, Д. М. П. е осъден на две години лишаване от свобода условно, с четири години изпитателен срок за това, че през периода от 28.06.2012 г. до 17.03.2014 г. в качеството си на длъжностно лице – зам. кмет на Община гр. Тетевен, в кръга на службата си и при условията на продължавано престъпление съставил неистински официални документи 657 заповеди и 361 договора. Д. П. беше оправдан за други 65 документа.

Подсъдимият следва да заплати на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Ловеч сумата от 2173,20 лева разноски и на Ловешкия окръжен съд сумата от 3175,80 лева разноски за експертизи, както и сумата от по пет лева за служебно издаване на изпълнителни листове.

Неговата мярка за неотклонение е парична гаранция 5 хиляди лева и също подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

Двамата подсъдими солидарно трябва да заплатят по сметката на  Окръжен съд – Ловеч сумата от 3672,87 лева разноски за свидетели и вещи лица, както и сумата от пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

Направените по делото разноски на съдебното и досъдебното производство в размер на 9969,48 лева остават за сметка на държавата, тъй като единият подсъдим е оправдан за повдигнатото му обвинение.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред АС – Велико Търново в 15-дневен срок.

Реклама