Поради недостиг на вода за питейни и битови нужди въвеждат воден режим и в село Голям извор

Реклама

„В и К” – АД Ловеч ПП Тетевен уведомява, че поради продължителното засушаване, недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението със ЗАПОВЕД №08 / 25-07-2022г. издадена от КМЕТСТВО СЕЛО ГОЛЯМ ИЗВОР, се въвежда воден режим, съгласуван със „ВИК“ – гр.Тетевен и техния представител за с.Голям извор. Определя се следния график, за спиране и пускане на питейната вода от спирателен кран намиращ се на ул.“Димитър Крачунов“ №7.
От 12.00ч. на 26-07-2022г. до 12.00ч. на 27-07-2022г., ще бъде спряно водоподаването за:

  • ул.“Грозьо Съйков Топалски“ – целия участък
  • ул.“Васил Бушеранов“ – целия участък
  • ул.“Първомайска“ от №4 до №59
  • ул.“Бековото“ – целия участък
  • ул.“Витко Лалев“ – целия участък
  • ул.“Георги Стойков“ от №39 до бензиностанцията
  • ул.“Генерал Дандевил“ – целия участък
  • ул.“Опълченска“ – целия участък
  • ул.“Нивище“ – целия участък, което ще се повтаря пре 24 часа до възстановяване на водния баланс.

ВиК АД гр. Ловеч – ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

Реклама