В Тетевен се проведе лятна видео академия

Реклама

Във връзка с отбелязване на Международния ден на младежта – 12 август, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Тетевен проведе лятна видео академия. В мероприятието, което се проведе в салона на Общинска администрация – Тетевен, участие взеха ученици от общинските училища.

Събитието беше открито от кмета на общината – д-р Мадлена Бояджиева, която приветства присъстващите младежи и отбеляза, че лятната ваканция е както за забавление, така и за научаване на нещо ново и полезно, което не се преподава в училище.

Академията включваше 6 теми, които бяха представени както следва: История и същност на видеото; Хостинг платформи и платформи за разпространение; Видове видеа; Видео стратегия; Писане на видео сценарий; Видео анализ. Лектор на академията беше Юлия Николова – специалист по филмо/видео производство и видео маркетинг с над 10 годишен опит. 
Всички преминали през академията получиха сертификати за участие.

Реклама

Реклама