Община Тетевен започна почистване на речното корито от растения и храсти

Реклама

Община Тетевен започна почистването на речното корито на река Вит от буйните растения и храсти. Това ще осигури проходимост на коритото, за да може водата да минава безпрепятствено, предотвратявайки евентуално наводнение от обилните дъждове през есенния сезон.

Дейностите от първия етап на почистването започнаха малко над моста, водещ към НПГГСД „Сава Младенов“ и ще продължат до моста на автогарата. Вторият етап ще започне от началната точка на първия етап и ще продължи към кв. Пеновото.

Междувременно се извърша и почистване на крайречните улици. Отстраняването на растенията и храстите е започнало от обръщалото в кв. Пеновото като е планирано да приключи при моста на автогарата.

Реклама

Реклама