Ще ремонтират тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“

Реклама

До 8 септември е срокът за подаване на офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители на основния ремонт на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“. Индикативната стойност на поръчката е 75 475 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на строителните дейности е 18 месеца. Тя е в две обособени позиции – първата е ремонтът на тунел „Топли дол“ при 39-ти км, а в позиция 2 са ремонтно-възстановителните дейности в „Правешки ханове“ при 54-ти км.

С предприемането на ремонтните дейности ще бъде повишена безопасността на движение в съответствие с изискванията за съоръженията, разположени по основната TEN-T мрежа, включваща най-важните международни връзки в ЕС.

Тунел „Топли дол“ е в експлоатация през 1985 г. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София – 878 м. Рехабилитацията на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове в тръбата за София. Ще бъде извършена реконструкция на пътното платно и на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението. Ще бъде положена нова асфалтобетонова настилка, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Реклама

Тунел „Правешки ханове“ е построен в края на 80-те години на миналия век. Дължината на тръбата за Варна е 834 м, а на тръбата за София – 830 м. Съоръжението ще е с нова облицовка, дренажна и хидроизолационна система и тротоарни блокове. Предвидено е подобряване на отводняването. Ще бъдат основно ремонтирани вече изградените напречни връзки, свързващи двете тръби на тунела, което ще позволи те да бъдат използвани за аварийни изходи. Съоръжението ще разполага SOS телефони, пожарогасители и др.

Реклама