Поради силно замътване на водохващане „Болованджика“ще бъде нарушено водоподаването за гр.Тетевен

Реклама

„В и К” – АД Ловеч, ПП Тетевен, уведомява, че поради силно замътване на водата от Речно Водохващане „Болованджика“ ще бъде нарушено водоподаването за гр.Тетевен на 02.09.2022г. до нормализиране на водата за питейно – битови нужди и нормално подавана по водопроводната мрежа.

ВиК АД гр. Ловеч – ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране.

Реклама