В ход е консервация и реставрация на паметника на Георги Бенковски в село Рибарица

Реклама

Напредват дейностите по консервация, реставрация и вертикална планировка на паметника на Георги Бенковски в село Рибарица. Той е със статут на историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Проектът включва реставрация и консервация на монумента, на каменни настилки, стъпала и зидове. Паметникът е почистен и обновен, попълват се липсващите каменни блокове в зидовете, пренареждат се разместени и частично разрушени стъпала, ще се монтира метална ограда към реката, ще бъдат поставени пейки и др.

Ремонтът e на стойност 66 357,65 лв. и се реализира от Община Тетевен по одобрен от Министерство на културата проект.

Реклама

Реклама