Започна работата по изготвяне на областната аптечна карта

Реклама

Областната комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването за разработване на областна аптечна карта, проведе днес първото си заседание. Неин председател е областният управител, членове са директорите на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, представители на регионалната фармацевтична колегия, регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, на сдружението за развитие на българското здравеопазване и на общините.

На заседанието днес бяха изяснени ангажиментите на всички заети с изготвянето на документа. Според методиката за изработването на областната аптечна карта тя трябва да съдържа систематизирана и обобщена информация за демографската структура, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение на населението на територията на областта.

До края на септември в РЗИ трябва да бъде подадена информацията от съсловните организации и общините, а в първите дни на октомври ще се проведе следващо заседание на комисията.

Реклама

Областната аптечна карта трябва да бъде изготвена до края на октомври и да бъде представена на министъра на здравеопазването заедно със становище за необходимия минимален брой аптеки по видове дейности, минималния брой работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, определени съобразно потребностите на населението в областта.

На днешното заседание стана ясно, че основният проблем пред аптеките е кадровият.

Реклама