Демонстрационни пробни гласувания с машина във всички населени места на територията на община Тетевен

Реклама

Във връзка с предстоящите избори на 2 октомври 2022 г., ОБЩИНА ТЕТЕВЕН И РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ организират провеждане на разяснителна кампания на избирателите, които ще гласуват със специализирани устройства за електронно машинно гласуване, на територията на община Тетевен, както следва:

20.09.2022 г. /вторник/

1. Тетевен – пред сградата на Община Тетевен /пл. „Сава Младенов“ № 9/ – 09:30 – 16:30 ч.

Реклама

1. Рибарица – пред сградата на кметството /ул. „Г. Бенковски“ № 188/ – 09:30 – 11:30 ч.

2. Черни Вит – пред сградата на кметството /ул. „Хр. Ботев“ № 37/ – 12:00 – 14:00 ч.

3. Гложене – пред сградата на кметството /ул. „Йото Врачев“/ – 14:15 – 17:00 ч.

21.09.2022 г. /сряда/

1. Градежница – пред сградата на кметството /ул. „Иван Вазов“ № 112/ – 09:30 – 13:00 ч.

2. Глогово – пред сградата на кметството /ул. „Хр. Ботев“ № 43/ – 13:15 – 16:45 ч.

1. Български извор – пред сградата на кметството /ул. „Демокрация“ № 70/ – 09:30 – 13:00 ч.

2. Галата – пред сградата на кметството /ул. „Васил Левски“ № 43/ – 13:15 – 16:45 ч.

Реклама