От 2 до 10 хил. лв. глоба за нарушаването на авторското право

Реклама

На 24 април 2019 г., по покана на Община Тетевен, в хотел „Еница“ бе проведена работна среща между хотелиери, ресторантьори и предоставящи туристически услуги на територията на Община Тетевен и представители на Организацията за колективно управление на авторските права (Профон и Музикаутор), Българската хотелиерско-ресторантьорска асоциация, Министерство на културата и представители на Община Тетевен. На събитието още присъстваха представители на Община Тетевен, Община Луковит и Община Троян. Събитието бе проведено съвместно с Тур Клуб Ремарк.

Обсъдено бе решението на Народното събрание от м. януари 2019 г. всички собственици на търговски и туристически обекти – заведения за хранене и места за настаняване са задължени да представят пред кмета на съответната Община договори за платени авторски и сродни права за публично изпълнение на музикални изпълнения (на живо или чрез запис) – чл. 98, ЗАПСП, както и заплашващата нарушителите глоба в размер от 2000 до 10 000 лв. Поднесена бе информация относно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, както и практични въпроси, свързани с основната тема.

В рамките на срещата бе акцентирано и на предстоящото участие на представителите на туристическия бизнес в Празника на Тетевенската саламура, лятното събитие „Лято 2019 – туризъм за всички“ и дискусионен форум изложение по проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“ съвместно с представители на община Радовиш, Република Северна Македония.

Реклама

Реклама